Gelir Uzman Yardımcısı Nedir, Nasıl Olunur ?

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI NEDİR? NASIL OLUNUR?

Gelir uzman yardımcılığı vergi dairelerindeki işleyişle ilgili görevlendirilen kamu personelidir. Gelir uzman yardımcısı maliye bakanlığına bağlı olup gelirleri denetleyen uzman kişilere yardımcı olmakla görevlendirilirler. Bu görevlerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Vergi uygulamaları hakkında analizler yapmak
 • Kurum içindeki ekonomik takibi gerçekleştirmek
 • İncelemelerini rapor haline getirerek sorumlu kişiye sunmak

 NASIL OLUNUR?

Gelir uzman yardımcılığı kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak bakanlıkça uygun görülecek tarihte açılacak giriş sınavı ile atanırlar. Devlet içerisindeki kariyer memurluklardan biri olan gelir uzman yardımcılığı için yapılacak olan giriş sınavına başvuru şartları ise aşağıdaki gibidir:

 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • b) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak.
 • 1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini veya,
 • 2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 • Giriş sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 • d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
 • e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, başvuru ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.

YAZILI SINAV SORULARININ KONULARI

Gelir uzman yardımcılığı sınavına giriş şartlarını taşımış olup sınava girmeye hak kazanan adaylar yapılacak olan sınav için ise aşağıdaki konulardan sorumlu tutulurlar. Bunlar;

En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birinden mezun olanlar için,

 1. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
 2. Hukuk grubu; anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargı hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, icra ve iflas hukuku
 3. İktisat grubu; makro iktisat, mikro iktisat, uluslararası iktisat, işletme iktisadı, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri matematik ve istatistik lisans bölümleri ile bunlara denkliği bulunan yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birinden mezun olanlar için ise;

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi;
 2. Genel yetenek ve genel kültür;
 3. Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi;
 4. Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Giriş sınavı bir il veya birden fazla il için açılabilir. Sınav duyurusunda birden çok il belirlenmişse adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla beş ili tercih edebilirler.

SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek tam punaı alan adaydan başlamak üzere sıralanarak liste hazırlanır.

Değerlendirme sonucu bu sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

Sözlü sınav yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asil adayın isimleri ilan edilir.

Ne kadar maaş alırlar ?

Gelir uzman yardımcılığının güncel ortalama maaşı 23.000 tl dir.

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ilanları için haber sitemizi takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir