Akdeniz Üniversitesi 70 Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi 70 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

25.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Akdeniz Üniversitesi 70 sözleşmeli personel alacak. Üniversite bünyesine dahil olacak kadrolar ise şu şekilde; Hemşire (20), Teknisyen(2), Diğer Sağlık Personeli (2), Destek Personeli((32), Koruma ve Güvenlik Personeli (14).

İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

 • GENEL ŞARTLAR
  1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
  belirtilen şartları taşımak.
  3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı
  çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
  5) Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS
  (P93), Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS
  Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
  6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
  7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre
  kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da
  “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
  kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu
  kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden
  itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
  edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak
  kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
  8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin
  tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
  10) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
  yapma hakkına sahiptir


İSTENİLEN BELGELER

 1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin
  edilecektir.)
 2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkotlu çıktı)
 3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkotlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
 4. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkotlu çıktı)
 5. Fotoğraf (1 Adet)
 6. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkotlu çıktı)
 7. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
 8. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için görev belgesi

İlan detaylarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

20230425-4-6.pdf (resmigazete.gov.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir