Dicle Üniversitesi 35 Personel Alacak.

Dicle Üniversitesi 35 kişilik personel alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete’ de yayımlanan ilana göre
Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde
Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü
saat 23.59’a kadardır.)

Başvuru Tarihi: 5.04.2023 tarihinden itibaren 10 gün içinde.

Alınacak personel sayıları

17 kadın destek personeli (hasta bakım ve temizliği)

17 erkek destek personeli (hasta bakım ve temizliği)

1 kadın destek personeli (Aşçı)

Dicle Üniversitesi Personel Temini Başvuru Şartları:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten
işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli
Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve
lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi
yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin
sözleşmeleri feshedilecektir.
8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya
sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9- Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam
teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)
12- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
13- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları
yapılacaktır.

Dicle Üniversitesi’nin yayımladığı ilgili ilana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/04/20230405-4-5.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir