KPSS A grubu kadrolar nelerdir?

Kamu personeli seçme sınavı, memurluk mesleğine giriş için ilk şart bazındadır. Ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunları için farklı sınavlar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra aynı mezuniyet düzeyinde olup farklı mesleklerde devlet kadrolarına atanmak isteyen kişiler de kamu personeli seçme sınavında farklı oturumlara girmelidirler.

A grubu kadroları için alan bilgisi oturumu bunlardan bir tanesidir.  A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar için oluşturulan kadrolardır.

KPSS alan bilgisi sınavına girebilmek için bölüm şartı aranmaz. Fakat alım yapacak olan kadrolarda mezuniyet şartı aranabilir. Genel itibariyle idari ve iktisadi bilimler fakültesi mezunlarının rağbet gösterdiği Alan Bilgisi oturumunda yer alan dersler şu şekildedir;

Hukuk dersi:

 • Anayasa Hukuku (4)
 • İdare Hukuku (6)
 • İdari Yargılama Usul Hukuku (6)
 • Ceza Hukuku (3)
 • Ceza Usul Hukuku (3)
 • Borçlar Hukuku (6)
 • Medeni Hukuk (6)
 • Ticaret Hukuku (6)
 • İcra-İflas Hukuku (6)

Maliye dersi:

 • Maliye Teorisi (4)
 • Kamu Gelirleri (6)
 • Kamu Giderleri (6)
 • Kamu Borçları (6)
 • Bütçe (6)
 • Vergi Hukuk (6)
 • Maliye politikası (6)

Muhasebe dersi:

 • Genel Muhasebe (28)
 • Mali Tablolar Analizi (8)
 • İhtisas Muhasebesi

İstatistik dersi:

 • Olasılık ve Stokastik Süreçler (6)
 • Matematiksel İstatistik (6)
 • Yöneylem Araştırması (2)
 • Çok Değişkenli Analizler (4)
 • Parametrik Olmayan Testler (2)
 • Uygulamalı İstatistik (6)
 • Zaman Serileri (2)
 • Deney Tasarımı ve Varyans Analizi (4)
 • Örnekleme (4)
 • Regresyon Analizi (4)

İktisat dersi:

 • Mikro İktisat (12)
 • Makro İktisat (10)
 • Para-Banka-Kredi (4)
 • Uluslararası İktisat (4)
 • Kalkınma-Büyüme (4)
 • Türkiye Ekonomisi (4)
 • İktisadi Doktrinler Tarihi (2)

İşletme dersi:

 • Temel Kavramlar (4)
 • İşletme Yönetimi (10)
 • Üretim Yönetimi (10)
 • Pazarlama Yönetimi (8)
 • Finansal Yönetim (8)

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dersi:

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (22)
 • Çalışma Ekonomisi (12)
 • Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi (6)

Uluslararası ilişkiler dersi:

 • Uluslararası ilişkiler Teorisi (8)
 • Uluslararası Hukuk (10)
 • Siyasi Tarih (6)
 • Uluslararası Güncel Sorunlar (6)
 • Uluslararası Örgütler (4)
 • Türk Dış Politikası (6)

Kamu yönetimi dersi:

 • Siyaset Bilimi (6)
 • Anayasa (6)
 • Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası (8)
 • Yönetim Hukuku (8)
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları (6)
 • Sosyoloji (2)
 • Türk Siyasi Hayatı (4)

Bu oturumların yanı sıra adaylar KPSS genel kültür genel yetenek testlerinin bulunduğu oturuma da katılmak durumundadırlar. Her kadronun ataması farklı puan türlerinden yapılabilir. Ayrıca puan türlerine göre derslerin başarı yüzdesinin ağırlığı değişmektedir.

A GRUBU KADROLARINDA BULUNAN MESLEKLER

A grubu kadroları kariyer kadroları olarak da bilinmektedir. Bu sınavlara girip başarılı olan adaylar kurumların yaptığı mülakatlara girip başarılı sayıldıktan sonra atamaları gerçekleşmektedir.

A grubu kadroları genel itibariyle uzman yardımcısı, denetmen yardımcısı, müfettiş yardımcısı gibi kadrolardan oluşmaktadır. Bunların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
 • Gelir Uzman Yardımcısı
 • BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
 • Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
 • Vergi Denetmen Yardımcısı
 • Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
 • Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
 • PTT Müfettiş Yardımcılığı
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
 • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
 • Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu

Bu kurumların alım yapacağı puan türleri farklılık göstermektedir. 121 puan çeşidinin olduğu kamu personeli seçme sınavında mezuniyet türüne göre puan ağırlık ortalamaları da değişkenlik göstermektedir. Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcılığı için uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar P34, iktisat bölümü mezunu adaylar P14 ve hukuk bölümü mezunu adaylar için ise P4 puan türüne göre alım yapacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir