Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 Personel Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alacak.

Kültür ve Turizm ve Bakanlığı’na 127 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 Büro Personeli, 62 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 29 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2023

1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvurular elektronik ortamda 26.05.2023-09.06.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-işe alım işlemlerinin yapılması veya kariyer kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir