Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı 57 daimi işçi alacak.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının Ek
listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak 57 “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.


Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri:

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online)
olarak 05-10 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

NOTER KURA İŞLEMLERİ
1) Açık iş gücü sayısının 4 (dört) katı asil ve 4 (dört) katı yedek aday Noter kurası ile
belirlenecektir (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem
uygulanacaktır).
2) Noter kura çekimi 25/04/2023 Salı günü saat 09:00 da Akaryakıt İkmal ve NATO POL
Tesisleri İşletme Başkanlığında gerçekleştirilecektir.
3) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.ant.gov.tr/
adresinden duyuru yapılacaktır.
4) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan
edilecek olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Noter kurasıyla belirlenen asil adaylara, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konularda
sözlü sınav uygulanacaktır.
2) Sözlü sınava katılacak adayların sınav öncesinde ulaştıracakları belgeler, belgelerin
ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
3) Adaylar tarafından ulaştırılan belgeler evrak inceleme komisyonu tarafından
incelendikten sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü
sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.ant.gov.tr/
adresinde ilan edilecek olup ayrıca adayların adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.
4) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları
puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
5) Yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylar
https://www.ant.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ayrıca adayların adresine posta yolu ile
tebligat yapılmayacaktır.
6) Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı
olarak Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (İtiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres
bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa
bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar 5 (beş) iş
günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından karara bağlanarak sonuç iadeli taahhütlü posta yoluyla
itiraz sahibine bildirilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı işçi ilanına ilişkin ayrıntılı bilgi için:

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/04/20230405-4-8.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir