Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 42 personel alacak.

31.03.2023 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan ilana göre Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi 42 personel alacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 10 büro personeli, 6 teknisyen, 13 koruma ve güvenlik görevlisi, 12 destek personeli almak üzere ilana çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri: 31.03.2023 tarihinden itibaren 15 gün içinde.

Başvurular ilgili tarihler arasında şahsen veya noter onaylı vekalet ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Dairesi başkanlığına yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
  esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
  istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
  istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
  taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi
  Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu
  (psikiyatri muayene dahil) ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 9. Atanmaya hak kazanan adaylar görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

Sıtkı Koçman Üniversitesi personel alım ilanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

20230331-4-11.pdf (resmigazete.gov.tr)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir