ÖSYM 15 Personel Alacak

ÖSYM 15 sözleşmeli personel alacak.

03.05.2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre ÖSYM başkanlığı 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Sınav hizmetleri bünyesine dahil edilecek personellerde aranan genel şartlar ise şöyle:

 1. GENEL ŞARTLAR
 2. Türk vatandaşı olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (On sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
  askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 7. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile
  vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
 8. 2022-KPSS Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak
  sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olmak (En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan
  edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Sonuncu aday ile aynı
  puana sahip olan adaylar da sınava alınacaktır),
 9. Yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen
  bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki
  yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 10. Başvuruda kullanılacak diploma ve sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış ve onaylı
  olması gerekmektedir.


Başvurmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 03.05.2023-17.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Adayların “Özel Şartlar” bölümünde istenilen belgeleri başvuru sistemine yüklemesi zorunludur. Söz konusu belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

İlan detaylarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Microsoft Word – 20230503 ÇARŞAMBA (resmigazete.gov.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir