Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 33 Personel Alacak

11.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin alım yapacağı branşlar ise şu şekilde: Büro Personeli(10), Sağlık Tekniker(4), Tekniker(1), Teknisyen(1), Gemi Adamı(1), Koruma ve Güvenlik Görevlisi(1) ve Destek Personeli (15).

Son başvuru tarihi 25.04.2023

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adlî sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
2- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgeleri
3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik kimlik kartı
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı belge
5- Sertifika istenen pozisyon için ilgili sertifikalar (Başvuru tarihleri içerisinde alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.)
6- Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
7- Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
8- Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecek olup “vardiyalı çalışma sistemi” uygulanacakpozisyonlar için kurul raporunda ayrıca “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)
9- Gemi Adamı (Usta Gemici) unvanlı pozisyon için tüm belgelerin geçerlilik tarihleri güncel olmak kaydıyla;
a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Usta Gemici Yeterliliğinde” Gemi adamı Sertifikası
b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” Yeterlilik Belgesi
c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Aşçı yeterliliği” Sertifikası
ç) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri;
ç.1) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitim belgesi
ç.2) Temel ilkyardım eğitimi belgesi
ç.3) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi belgesi
ç.4) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi belgesi
ç.5) Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliliği eğitimi belgesi
ç.6) Seyir vardiyası tutma belgesi
ç.7) Belirlenmiş güvenlik görevleri eğitimi belgesi
ç.8) Güvenlik farkındalık belgesi
ç.9) Güvenlikle ilgili tanıtım belgesi
ç.10) Gemi aşçı uygunluk belgesi
d) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü onaylı güncel Gemi adamı sağlık yoklama belgesi
e) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenmiş “Gümüş cankurtaran” belgesi
f) En az 1 (bir) yıllık balıkçı gemilerinde çalışmış olduğunu gösterir belge (Türk Bayraklı gemilerde çalışanlar için Liman Başkanlıklarından onaylı deniz hizmet çizelgesi veya liman çıkış belgesi, yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları şirket yetkilisi ve kaptan onaylı kontrat/hizmet belgesi ile ilgili tarihlerde yurt dışına giriş çıkışlarını gösteren “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi” ile belgelendirilecektir).
* Balıkçı tayfası için düzenlenmiş sağlık raporları kabul edilmeyecektir. 

İlanın detaylarına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Microsoft Word – 3915 (resmigazete.gov.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir